Dzik w przebiegu

Dzik w przebiegu służy do szkolenia i ćwiczeń w strzelaniu kulami do celów poruszających się po ziemi. Praktycznie cele takie stanowią przede wszystkim dziki na polowaniach pędzeniami oraz na dziczych przesmykach, ale także inne gatunki grubej zwierzyny w ruchu do której strzela się kulą.

Konkurencja Dzik w przebiegu

Image

Konkurencja ta jest w zasadzie w przewoźnej części jej elementów podobna do konkurencji "zająca w przebiegu". Trakcja makiety, schrony i kulochwyt mogą być takie same. Sama makieta jest znacznie prostsza niż u zająca, stanowi ją bowiem łatwa do zakładania na wózku i do wyjmowania sylwetka średniej wielkości dzika, sporządzona z grubej tektury, albo płyty z naklejoną tarczą papierową z wizerunkiem dzika. Okno przebiegu jest to przestrzeń, na której długości może być dany strzał do makiety, wynosi tutaj 10 metrów. Wały boczne tej strzelnicy są tak długie, aby nie tylko umożliwiały umieszczenie między nimi, w odległości 50 metrów od trasy przebiegów makiet, stanowiska strzeleckiego, ale również chroniły przestrzeń na 3 - 5 m za tym stanowiskiem. Prowadzący strzelanie kieruje uruchamianiem makiet z miejsca przy stanowisku strzeleckim.

Prawidła odnoszące się do strzelania do makiety dzika w przebiegu:
1. Strzelcy całej grupy zbierają się na stanowiskach wyczekiwania, skąd - zgodnie z ustaloną kolejnością - podchodzą pojedynczo na stanowisko strzeleckie.
2. Każdy strzelec powinien zakończyć serię dziesięciu strzałów w czasie do 5 minut, a pięciu strzałów do 2 minut i 30 sekund od chwili zajęcia stanowiska.
3. Makietę dzika uruchamia się w czasie do 3 sekund od przyjęcia przez zawodnika postawy gotowości.
4. Po ukazaniu się makiety w oknie przebiegu strzelec powinien złożyć się, oddać do niej jeden strzał, po czym załadować broń, przyjąć znowu postawę gotowości i oczekiwać ukazania się makiety następnego przebiegu, postępując podobnie aż do zakończenia całej serii przebiegów makiety.
5. Przebieg makiety należy unieważnić i powtórzyć, jeżeli:
1) makieta ukaże się z niewłaściwego kierunku,
2) nastąpiło przed strzałem zakłócenie ruchu makiety z przyczyn technicznych, a strzelec nie oddał strzału,
3) uruchomienie makiety nastąpi przed przyjęciem postawy gotowości strzelca lub po upływie 3 sekund jednak tylko w przypadku gdy strzelec nie oddał strzału.
6. Po zakończeniu serii przebiegów, należy ocenić wartość przestrzelin na makiecie, a przed ponownym jej użyciem wszystkie przestrzeliny zakreślić i zakleić naklejką lub nakleić nową makietę.

Układy serii:

Jedna seria 10 przebiegów
Przemiennie z prawa na lewo i z lewa na prawo

Dwie serie po 5 przebiegów
Jedna seria z prawa na lewo
Druga seria z lewa na prawo

Dwa z prawa na lewo
Jedna seria skrócona 5 przebiegów
Dwa z lewa na prawo
Piąty wybrany