Krąg Myśliwski

Krąg myśliwski jest konkurencją, służącą do szkolenia i ćwiczeń w strzelaniu do celów w locie na różnych kierunkach, z którymi spotykamy się w sytuacjach na polowaniu na ptactwo.

Konkurencja Krąg Myśliwski

Image

Oś strzelnicy stanowi cięciwa łuku, na którym rozmieszczone są stanowiska strzeleckie. Oś kręgu myśliwskiego ma 36,8 m długości. Z punktu krzyżowania się rzutków wyznaczony jest na osi kręgu łuk o promieniu długości 19,2 m. Na tym łuku rozmieszczonych jest siedem stanowisk strzeleckich o kształcie kwadratowych powierzchni o boku 1 metra. Odległość między stanowiskami wynosi 8,1 metra. Za stanowiskiem 1-szym znajduje się pomieszczenie w kształcie wieżyczki, w którym zainstalowana jest wyrzutnia wyższa (duża). Wyrzutnia ta miota rzutki nad 1-szym stanowiskiem na wysokości 3 m nad poziomem stanowiska strzeleckiego w kierunku na punkt krzyżowania się rzutków. Za stanowiskiem 7-mym znajduje się wysunięte nieco ku przedpolu strzelnicy pomieszczenie w kształcie budki, w której zainstalowana jest wyrzutnia niższa (mała). Wyrzutnia ta miota rzutki 1 metr od środka stanowiska strzeleckiego ku przedpolu strzelnicy i 1 metr nad poziomem stanowiska strzeleckiego w kierunku na punkt krzyżowania się rzutków.

Image

Prawidła odnoszące się do strzelania do rzutków na Kręgu Myśliwskim:
1. Strzelcy całej grupy ustawiają się w rzędzie (gęsiego), zgodnie z ustaloną kolejnością, za odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, skąd pojedynczo podchodzą na to stanowisko.
2. Strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie, ładuje broń, przyjmuje postawę gotowości i podaje komendę ?daj?, po której podaje mu się rzutek lub rzutki, w czasie do 3 sekund od podania komendy.
3. Strzelec składa się i oddaje jeden lub dwa strzały dopiero po ukazaniu się rzutka.
4. Po oddaniu strzałów należy otworzyć broń, całkowicie ją rozładować i z otwartymi komorami nabojowymi, po okazaniu jej sędziemu, opuścić stanowisko strzeleckie.
5. Rzutki w dublecie powinny się krzyżować w miejscu pomiaru w kole o średnicy 1 metra.

Układy serii:

Stanowisko 1 Duża - Dublet
Stanowisko 2 Duża - Mała - Dublet
Stanowisko 3 Dublet
Pełna seria 20 rzutków
Stanowisko 4 Duża - Mała
Stanowisko 5 Dublet
Stanowisko 6 Duża - Mała - Dublet
Stanowisko 7 Mała - Dublet

Stanowisko 1 Duża
Stanowisko 2 Dublet
Stanowisko 3 Mała
Krótka seria 10 rzutków
Stanowisko 4 Duża - Mała
Stanowisko 5 Duża
Stanowisko 6 Dublet
Stanowisko 7 Mała