Oś Myśliwska

Oś myśliwska służy do szkolenia w strzelaniu do celów odlatujących od strzelca. Z takimi celami spotykamy się na polowaniu na kuropatwy, na "brodzone" kaczki, kaczki z podjazdu łodzią, na płoszonych bażantach i wszelkie ptactwo "z podrywu" i z pod psa myśliwskiego.

Konkurencja Oś Myśliwska

Image

Oś myśliwska składa się z płyty strzelnicy i z przedpola, które stanowi przestrzeń polotu rzutków i pole ostrzału. W odległości 10 metrów od osi wyrzutni znajdują się na płycie strzelnicy środkowe stanowiska strzeleckie. Na łuku, zakreślonym 10-cio metrowym promieniem od osi środkowej wyrzutni, umieszczone są następne stanowiska strzeleckie. Odległość od środka przedniej krawędzi jednego stanowiska do środka przedniej krawędzi następnego wynosi około 3 metry. Stanowiska strzeleckie mają kształt kwadratów o boku długości 1 metra. Usytuowanie stanowisk strzeleckich na łuku sprawia, że stwarza się po przejściu przez pięć stanowisk wiele różnych kombinacji. Obecnie na bardziej nowocześniejszych strzelnicach jest stosowana jedna wyrzutnia pływająca* na której jest zamontowany timer**. Przedłużenie środkowego stanowiska tworzy ścieżkę strzelecką, wzdłuż której odbywa się strzelanie z podchodu. Ścieżka powinna znajdować się od czternastego do jedenastego metra od osi wyrzutni, między którymi należy podać rzutek strzelającemu z podchodu. Za ścieżką strzelecką wyznacza się stanowisko wyczekiwania dla strzelców przygotowujących się do strzelenia z podchodu.

pływająca* - automatyczna maszyna wypuszczająca rzutki w różnych kierunkach i pod różnym kątem,
timer** - elektroniczne urządzenie uruchamiające wyrzutnię rzutek w różnych losowo wybranych przedziałach czasowych, w czasie od 0 do 3 sekund po jej uruchomieniu.

Image

Prawidła odnoszące się do strzelania do rzutków na Osi Myśliwskiej:
1. Po sprawdzeniu gotowości do rozpoczęcia strzelania, prowadzący podaje kolejno rzutki w czasie do 3 sekund od okazania przez zawodnika gotowości do strzału. Sędzia podaje rzutek bez komendy zawodnika.
2. Po oddaniu strzałów przez wszystkich znajdujących się na stanowiskach strzelców, następuje przejście zawodników na stanowiska następne i tak aż do zakończenia serii.
3. Przy strzelaniu z podchodu, strzelcy całej grupy zajmują miejsca na stanowisku wyczekiwania.
4. Strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, staje przed ścieżką podchodu, ładuje broń, jednak jej nie zamyka. Na komendę prowadzącego strzelanie: "marsz" - strzelec zamyka broń i trzymając ją oburącz, skierowaną wylotami luf w kierunku strzelania oraz skośnie ku górze, z kolbą na wysokości biodra, podchodzi naturalnym, równomiernym krokiem na wyznaczonej ścieżce strzeleckiej.
5. Rzutki podaje się w czasie, kiedy podchodzący strzelec znajduje się na wyznaczonej ścieżce strzeleckiej, nie dalej niż 14 a nie bliżej niż 11 metrów od wyrzutni.
6. Po przekroczeniu linii końca podchodu (11m od wyrzutni) sędzia podaje komendę "powtórzyć przejście", w przypadku braku komendy "powtórzyć przejście" rzutek przyjęty przez zawodnika zalicza się zgodnie z wynikiem strzału, bez możliwości powtarzania.
7. Po ukazaniu się rzutka (rzutków), strzelec składa się i oddaje jeden lub dwa strzały.
8. Po oddaniu strzałów należy, nie odwracając się, broń otworzyć, rozładować i z otwartymi komorami nabojowymi wrócić na stanowisko wyczekiwania.

Układy serii:

5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca
Pełna seria 20 rzutków
5 dubletów, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca
5 rzutków pojedynczych, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu

5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca
Krótka seria 10 rzutków
1 dublet, strzelany ze stanowiska nr 3
3 rzutki pojedyncze, strzelane na ścieżce strzeleckiej z podchodu