Przeloty

Konkurencja ta służy do szkolenia i ćwiczeń w strzelaniu do celów nadlatujących ku strzelcowi. Z takimi celami spotykamy się na polowaniu na pędzone bażanty, na przelotach kaczek i gęsi, na ciągach słonek.

Konkurencja Przeloty

Image

Wyrzutnie do rzutków umieszcza się na wysokości około 15 metrów od poziomu stanowisk strzeleckich. Do tego celu służy wysoka wieża lub naturalne wzniesienie, na której wierzchołku znajduje się budka z wyrzutnią. Na wieży znajduje się jedna wyrzutnia, miotająca rzutki na wprost środkowego stanowiska, zaś stanowiska skrajne w odległości 10 m w lewo i 10 m w prawo od środkowego.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa strzelanie dozwolone jest tylko w strefie od linii stanowisk strzeleckich ku wieży. Aby warunek ten zabezpieczyć, znajdują się przy stanowiskach odpowiednie przesłony, ograniczające strefę oddawania strzałów.

Image

Prawidła odnoszące się do strzelania do rzutków na Przelotach:
1. Strzelcy całej grupy ustawiają się w rzędzie (gęsiego), zgodnie z ustaloną kolejnością, za odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, skąd pojedynczo podchodzą na to stanowisko.
2. Strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie, ładuje broń, przyjmując postawę gotowości i podaje komendę "daj", po której podaje mu się rzutki w czasie do 3 sekund od podania komendy.
3. Strzelec składa się i oddaje jeden lub dwa strzały dopiero po ukazaniu się rzutka.
4. Po oddaniu strzałów należy otworzyć broń, całkowicie ją rozładować i z otwartymi komorami nabojowymi, po okazaniu jej sędziemu, opuścić stanowisko strzeleckie.
5. Trafienie zalicza się do linii stanowiska.

Układy serii:

3 rzutki pojedyncze, strzelane na trzech stanowiskach strzeleckich z miejsca
Pełna seria 10 rzutków
3 dublety, strzelane na trzech stanowiskach strzeleckich z miejsca
1 rzutek, strzelany z wybranego przez zawodnika stanowiska

Krótka seria 5 rzutków
3 rzutki pojedyncze, strzelane na trzech stanowiskach strzeleckich z miejsca
1 dublet, strzelany ze stanowiska środkowego