Strzelnica

Prywatna strzelnica myśliwska jest zmodernizowanym, przystosowanym do najnowszych standardów obiektem znajdującym się na terenie dawnego kamieniołomu na zachodnim zboczu góry Wapnica w Dzikowcu.

Krótka historia

Historia strzelnicy myśliwskiej w Dzikowcu sięga
czasów istnienia na tym obszarze zamkniętego
już kamieniołomu, służącego obecnie
jako atrakcja turystyczna
i obiekt badań sympatyków.

Papier śniadaniowy podpisany przez założycieli strzelnicy w 1963r.:
Strzelnica_Dzikowiec Strzelnica_Dzikowiec

Początki:
Strzelnica_Dzikowiec Strzelnica_Dzikowiec

Po wielu latach:
Strzelnica_Dzikowiec Strzelnica_Dzikowiec

Obecnie:
Strzelnica_Dzikowiec Strzelnica_Dzikowiec