Wapnica

Na pobliskim wzgórzu Wapienna znajduje się duży nieczynny kamieniołom wapieni dewonu (famen) oraz gabra. Kamieniołom ten znany jest z bardzo bogatych znalezisk skamieniałości dewońskich, dokonanych głównie w pierwszej połowie XX w. Do dziś zachowała się sztolnia.

mapka

Kamieniołom skał paleozoicznych w Dzikowcu

W północno-zachodniej części Gór Bardzkich na zachodnim zboczu góry Wapnica zwanej też Wapienną (579,6 m n.p.m.), na południowy wschód od wsi Dzikowiec, znajduje się nieczynny kamieniołom. Odsłaniają się w nim górnodewońskie i dolnokarbońskie skały, które powstały 380 do 325 milionów lat temu.

Więcej
jaskinia

Sztolnie w górze Wapnica

Pierwsze kopalnie węgla kamiennego w rejonie Dzikowca powstały już w XVIIw. W następnym stuleciu rozpoczęto eksploatację niewielkich złóż miedzi oraz złoża wapieni w górze Wapnica (Wapienna, niem. Kalkberg).

Więcej
skamieliny

Szelf kontynentalny na przełomie dewonu i karbonu

Osady w Dzikowcu reprezentują sedymentację węglanową. Rozpoczęła się ona w franie, na podstawie gabra. Najstarsze warstwy(w okolicy strzelnicy) to okruchy garbra(o średnicy do 2m) w spoiwie wapiennym.

Więcej