Zając w przebiegu

Zając w przebiegu służy do szkolenia i ćwiczeń w strzelaniu śrutem do celów poruszających się (przebiegających) po ziemi. Z takimi celami spotykamy się przede wszystkim na polowaniach na zające, a ponad to przy strzale do lisa, wilka, rysia czy borsuka.

Konkurencja Zając w przebiegu

Image

Makietę stanowi wykrój sylwetki naturalnej wielkości zająca z grubej blachy. Na "komorze" makiety znajduje się wycięcie, w którym wstawiana jest płytka o nacisku 1kg, której trafienie wiązką śrucin uruchamia mechanizm flagi. Makieta zająca ustawiona jest na wózku, który ciągniony jest po torze tak, aby ze stanowiska strzeleckiego widoczna była tylko sylwetka zająca. Po obu stronach trasy przebiegu makiety znajdują się schrony. Makieta zająca porusza się na tle kulochwytu. Po obu stronach osi strzelania ciągną się wały boczne. W odległości 35 metrów od trasy przebiegu makiet umieszcza się stanowisko strzeleckie, które stanowi powierzchnia kwadratowa o boku długości 1 metra. Zając poruszający się po trasie przebiegu widoczny jest tylko na przestrzeni około 6 metrów ze stanowiska strzeleckiego - przestrzeń tę nazywamy "oknem przebiegu". Uruchamianiem makiety, z miejsca w okolicy stanowiska strzeleckiego, kieruje prowadzący strzelanie.

Prawidła odnoszące się do strzelania do makiety zająca w przebiegu:
1. Strzelcy całej grupy zbierają się na stanowiskach wyczekiwania, skąd - zgodnie z ustaloną kolejnością - podchodzą pojedynczo na stanowisko strzeleckie.
2. Każdy strzelec powinien zakończyć serię dziesięciu strzałów w czasie do 5 minut, a pięciu strzałów do 2 minut i 30 sekund od chwili zajęcia stanowiska.
3. Makietę zająca uruchamia się w czasie do 3 sekund od przyjęcia przez zawodnika postawy gotowości.
4. Po ukazaniu się makiety w oknie przebiegu strzelec powinien złożyć się, oddać do niej jeden lub dwa strzały, po czym przeładować broń, przyjąć znowu postawę gotowości i oczekiwać ukazania się makiety następnego przebiegu, postępując podobnie aż do zakończenia całej serii przebiegów makiety.
5. Przebieg makiety należy unieważnić i powtórzyć, jeżeli:
1) makieta ukaże się z niewłaściwego kierunku,
2) makieta ukaże się w pozycji jak po trafieniu,
3) nastąpi przed strzałem zakłócenie ruchu makiety z przyczyn technicznych, a strzelec nie oddał strzału,
4) uruchomienie makiety nastąpi przed przyjęciem postawy gotowości strzelca lub po upływie 3 sekund jednak tylko w przypadku gdy strzelec nie oddał strzału,
5) w wyniku awarii makieta nie sygnalizuje trafienia.

Układy serii:

Jedna seria 10 przebiegów
Przemiennie z prawa na lewo i z lewa na prawo

Dwie serie po 5 przebiegów
Jedna seria z prawa na lewo
Druga seria z lewa na prawo

Dwa z prawa na lewo
Jedna seria skrócona 5 przebiegów
Dwa z lewa na prawo
Piąty wybrany