Przejdź do treści

Osie strzeleckie

dostępne na naszej strzelnicy

Trap

Skeet

Sportowa oś strzelecka znana wśród myśliwych jako krąg myśliwski. Strzelanie odbywa się z gładkolufowych strzelb śrutowych oddając strzały do ceramicznych rzutków wyrzucanych z dwóch maszyn umieszczonych w dwóch budkach (mała, duża), umieszczonych po bokach pola pod różnym kątem. W skeecie strzela się z ośmiu stanowisk.

Przeloty

Myśliwska oś strzelecka polegająca na strzelaniu z broni gładkolufowej do rzutków wylatujących z wyrzutni znajdującej się na wysokości około 15 metrów nad poziomem stanowisk strzeleckich. Oś składa się z trzech stanowisk rozmieszczonych w linii prostej.

Rabbit

Myśliwska oś strzelecka, w której strzelanie odbywa się z gładkolufowych strzelb śrutowych, a celem są rzutki wyrzucane z maszyny umieszczonej z boku przedpola ostrzału. W tej konkurencji rzutki wyrzucane są pionowo pod różnym kątem i mogą toczyć się po gruncie imitując pomykającego zająca.

100 m z kamerą

Oś służąca do strzelań z broni gwintowanej, w której celem są tarcze umieszczone w odległości 100 m od linii stanowisk strzeleckich. Dla wygody strzelców na naszej strzelnicy zamontowane zostały kamery umożliwiające podgląd strzelanych tarcz.

50 m z kamerą

Oś służąca do strzelań z broni gwintowanej oraz gładkolufowej, w której celem są tarcze umieszczone w odległości 50 m od linii stanowisk strzeleckich. Dla wygody strzelców na naszej strzelnicy zamontowane zostały kamery umożliwiające podgląd strzelanych tarcz.

25 m

10 i 15 m

Oś z tarczami, w której można dostosować odległość stanowisk do swoich potrzeb. Dodatkowo umieszczone są tutaj poppery.

Dzik w przebiegu

Zając w przebiegu

Celem jest makieta zająca zrobiona z grubej blachy. Na komorze makiety znajduje się płytka o nacisku 1 kg, której trafienie wiązką śrucin uruchamia mechanizm flagi. Makieta zająca ustawiona jest na wózku poruszającym się między dwoma bunkrami. Odległość strzelca od makiety wynosi 35 m.