Przejdź do treści

Wapnica

Gatunki nietoperzy w wyrobisku Wapnicy

Na terenie strzelnicy zaobserwować można aż sześć gatunków nietoperzy. Późnym latem i jesienią sieć wyrobisk w górze Wapnica staje się miejscem rojenia nietoperzy. Natomiast późną jesienią wyrobiska te służą jako zimowiska i nietoperze hibernują tam do wiosny.

Sztolnie w górze Wapnica

Kamieniołom skał paleozoicznych w Dzikowcu

W północno-zachodniej części Gór Bardzkich na zachodnim zboczu góry Wapnica zwanej też Wapienną (579,6 m n.p.m.), na południowy wschód od wsi Dzikowiec, znajduje się nieczynny kamieniołom. Odsłaniają się w nim górnodewońskie i dolnokarbońskie skały, które powstały 380 do 325 milionów lat temu.

Szelf kontynentalny na przełomie dewonu i karbonu

Osady w Dzikowcu reprezentują sedymentację węglanową. Rozpoczęła się ona w franie, na podstawie gabra. Najstarsze warstwy (w okolicy strzelnicy) to okruchy garbra (o średnicy do 2 m) w spoiwie wapiennym.